Stolte Anton

Stolte Anton lagar smaksrike produkt av sjøldyrka frukt, bær og grønsaker. Dei utnytter ressursane i nærmiljøet og alt er handlaga, og heilt naturleg utan kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemiddel.

Margreta Veiberg, som driv Stolte Anton, har henta namnet frå bestefar sin, Anton Nydal, som var ein engasjert og dyktig bonde, med bær, frukt og grønsaksproduksjon som hovedinntekstkjelde.