Den Gode Baker

Den Gode Baker held til i Sandefjord, og starta som eit småskala bakeri, etter å ha sett seg lei av halvfabrikata, tilsetjingar og konserveringsmiddel i bakst. I dag er dei Noregs største leverandør av økologiske bakevarer, dei har og spesialisert seg på bruken av spelt, og nyttar lokale leverandører og samarbeidspartnere der det er mogleg.