Smak i Lom

Følg oss på Facebook

Vår facebook er flittig brukt til informasjon av ymse slag.

Gå gjerne inn på vår side https://www.facebook.com/smakilom og «lik».

Skjermbilde 2016-06-13 kl. 08.33.49